Saltar al contenido

Convoquem aquesta taula rodona d'experts en urbanisme i habitatge per a enriquir el debat i provocar la reflexió en un moment crucial per al futur del nostre barri, la tramitació del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), que si no és modificat en profunditat pot provocar conseqüències molt negatives per al seu veïnat.

Ara més que mai necessitem un urbanisme al servei de les persones que habiten la ciutat, i per a parlar de tot això convidem els veïns i veïnes del barri a pensar el Cabanyal el pròxim dimecres 4 de març a les 18:00 a l'Ateneu Marítim, amb les aportacions de:

-LAURA BALLESTER: periodista experta en urbanisme i infrastructures de Levante-EMV
- TATO HERRERO: arquitecte i redactor del document inicial del PEC
- CARMEL GRADOLÍ: arquitecte i coordinador del procés Va Cabanyal!
- FERNANDO GAJA: professor d'Urbanisme ala UPV i memebre del col·lectiu Terra Crítica
- EL ROGLE: cooperativa de mediació, recerca i advocacia

Vine al col•loqui el dia 4 de març

Tras un año desde la salida a exposición pública del Plan Especial del Cabanyal Canyamelar (PECC) y sin contestación a las alegaciones presentadas por parte de numerosos vecin@s, colectivos y asociaciones, volvemos a manifestar nuestras inquietudes con respecto a este proyecto. Para ello hemos redactado una propuesta orientada a dejar clara nuestra posición, facilitar el consenso y permitir que se avance en la recuperación del barrio, revirtiendo planes depredadores urbanísticos pasados, desterrando la prolongación de Blasco Ibáñez y protegiendo su patrimonio.

PROPUESTA

 • - Redimensionar a la baja el PECC. Reducir las exageradas expectativas de crecimiento de población (10.000 habitantes más) en el barrio.
 • - Rehabilitación de la llamada zona cero (casco histórico del barrio) con protección máxima de la zona, priorizando la rehabilitación a la nueva construcción aquí y en el resto del barrio.
 • - Aplicación de las normas urbanísticas previstas para el ensanche del centro histórico en el PECC a todo el ámbito del Plan, con establecimiento del límite de 3 alturas (planta baja + dos alturas) para las nuevas construcciones.
 • - Integrar la vivienda privada, la vpo y la destinada a vivienda social de una forma orgánica en el barrio; tratamiento homogéneo para l@s vecin@s para no crear guetos desterrando las prácticas urbanísticas que han provocado la degradación.
 • - Rehabilitación social con políticas específicas para paliar la situación que se vive en el barrio con inversiones en infraestructuras y con personal cualificado a pie de calle para abordarla. (Políticas activas de vivienda social, y políticas de integración y mediación ante las bolsas de pobreza y exclusión social existentes en el barrio).
 • - Exclusión de las edificaciones existentes del PAI piscinas y aplicación de la protección patrimonial que les corresponde.
 • - Desbloqueo de la situación en la franja costera y acelerar el proceso de venta de suelo a residentes.
 • - Contabilizar el dinero obtenido en esta operación como parte de la financiación del PECC eliminando la “necesidad económica” de hoteles y construcciones excesivas.
 • - Solución urbanística urgente para Bloques Portuarios, respetando su edificabilidad actual completa, respetando los acuerdos alcanzados con los propietarios y la ubicación en el entorno de la calle Astilleros.
 • - Dotar de alternativa habitacional al resto de las familias que viven de alquiler asequible o en situación irregular tanto en los bloques portuarios como en la conocida como zona 0.
 • - Moratoria de pisos turísticos y la inclusión en el 10% fijado las plazas hoteleras ya construidas o proyectadas.
 • - Priorización de la edificación residencial frente a la hotelera; rechazo al hotel previsto en Eugenia Viñes frente a la Marina.
 • - Delimitación de una Unidad de Ejecución única, que abarque toda la zona de espacios vacantes desde el Puerto hasta la Av. de Tarongers, excluyendo las edificaciones existentes a excepción del Bloque Portuarios.
 • - Exigir un estudio de impacto social y ambiental del PECC. Estudiar la implicación ambiental que supondría el derribo del Bloque Portuarios.
 • - Desarrollar un eje verde (Vía Verde) desde la Marina a Tarongers que vertebre la nueva edificación y constituya una dotación pública en sí misma.
 • - Repartir la edificabilidad en la Unidad de Ejecución, fijando como máximo un IEB=0,7 tal como se establecía en la versión de la evaluación ambiental del PECC en 2017.
 • - Reconocer e integrar en el planeamiento el espacio de Cabanyal Horta como dotación pública, proyecto singular sostenible y de acción comunitaria.

  Firmado:

  Asociación Villas de Las Arenas, Asociación Pavimar, Plataforma Bloques Portuarios, Asociación Cuidem Cabanyal – Canyamelar, Espai Veïnal, Cabanyal Horta, Equipo Vía Verde Cabanyal, Zero Incivics, Acció Ecologista Agró, Cabanyal Reviu, Asociación Brufol, Asamblea Feminista Algirós - Poblados Marítimos, Amics de la Malva, Apec (Art Pro Enteniment Cultural Circ Social València), Radio Malva y AVAU.

  Descarga la propuesta en PDF

 • València, 05/02/2020- L’associació veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar rep amb satisfacció la notícia apareguda a diferents mitjans d’un informe del Ministeri de Transició Ecològica que qüestiona la legalitat del projecte d’hotel de 15 plantes, que forma part central del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar que es troba en fase de tramitació.

  Cuidem Cabanyal-Canyamelar opina que aquesta postura confirma part de les al·legacions presentades al PEC, promogudes de forma participativa entre el veïnat del Cabanyal-Canyamelar abans de l’estiu de 2019 per col·lectius i persones que acabaren formant aquesta associació, i que foren signades per més de 1000 persones. En concret , una de les al·legacions denunciava que el PEC s’havia tramitat injustificadament per la via extraordinària per tal d’evitar una avaluació d’impacte ambiental en profunditat, i una altra demanava un estudi de l’impacte social que l’hotel de 15 plantes generaria en el barri i qüestionava que existira una necessitat real de places hoteleres a la ciutat.

  Aquestes al·legacions no han rebut resposta fins ara, i Cuidem denuncia opacitat per part municipal en la tramitació de les al·legacions i del mateix pla urbanístic. Els contactes al llarg d’aquest període s’han limitat a una reunió amb la regidoria de Desenvolupament Urbà (però no amb la regidora Sandra Gómez), sol·licitada llargament per Cuidem.

  L’associació veïnal espera que l’Ajuntament i la Regidoria sí acceptaran les “al·legacions” al PEC de la Direcció de Costes del Ministeri de Medi Ambient, en comptes del silenci que han dedicat al veïnat del barri que porta més d’un any expressant el seu rebuig a aspectes centrals del pla urbanístic.

  Segons Cuidem Cabanyal-Canyamelar, aquest dictamen pot resultar un obstacle insalvable per al PEC, perquè afecta a un aspecte clau com és el del finançament de les actuacions. En reunions amb Cuidem Cabanyal-Canyamelar els responsables municipals han expressat repetidament que l’hotel de la Marina era imprescindible a pesar del rebuig veïnal perquè generaria les plusvàlues que pagarien les actuacions públiques en la resta de l’àmbit del pla: “l’urbanisme paga l’urbanisme” han vingut repetint com un “mantra”, i d’aquesta forma el PEC no suposaria una càrrega a les arques municipals. Si Transició Ecològica impedeix o limita l’hotel, el PEC tal com està concebut no es podria portar a terme.

  Davant això, Cuidem demana un canvi d’enfocament: l’Ajuntament de València té un “deute històric” amb el barri del Cabanyal després d’anys de polítiques de degradació i destrucció, i ara és el moment de saldar aquest deute, reformulant en profunditat qualsevol planificació urbanística, posant en el seu centre valors ecosocials i per tant, dimensionant dràsticament a la baixa el seu volum, prioritzant rehabilitació sobre nova construcció, incorporant les conclusions de processos genuïnament participatius com el Va Cabanyal! o els previs a la redacció final del PEC, garantint l’accés a un habitatge digne a tothom, limitant els processos de turistització  ja evidents al barri, etc.

  L'associació Cuidem Cabanyal-Canyamelar precisament neix a partir del moviment veïnal que va sorgir com a resposta a l'aprovació del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar, percebut per diferents sectors del barri com una agressió per les seues dimensions exagerades, l’escassa sensibilitat mediambiental que contenia, el perill que agreujara els fenòmens de gentrificació i turistificació ja visibles al barri, i que s’haguera dissenyat ignorant altres processos participatius com el Va Cabanyal-EDUSI i els tallers previs del mateix PEC, entre d’altres qüestions.

  Assoc. Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar

  www.cuidemcabanyalcanyamelar.org - info@cuidemcabanyalcanyamelar.org – twitter.com/CuidemCC

  El Rogle, Mediació i Advocacia ha creado esta encuesta como una herramienta que utilizarán para crear un proyecto colectivo que promueva un alquiler más seguro y asequible. En sus propias palabras:

  🛑ATENCIÓ!🛑 Vius de lloguer?

  Estem treballant en un projecte col·lectiu que promoga un lloguer més segur i assequible. Per això hem preparat esta enquesta 📋  amb dos objectius principals: conéixer la situació i els problemes de les persones que viuen llogades a València i valorar en quina mesura els interessaria formar part d'aquest projecte.

  Et sembla interessant i tens 10 minuts? Emplena l’enquesta! Només has de complir estos requisits:
  1. Viure a la ciutat de València.
  2. Viure de lloguer.
  3. I que ningú de la teua unitat de convivència haja emplenat abans l’enquesta.

  O bé: No viure actualment de lloguer però estar buscant-ne un.

  Ajuda'ns a fer que el lloguer siga una vertadera opció vital emplenant l'enquesta ací 👉ENCUESTA ALQUILER EN VALENCIA

  Expondremos el estado de las alegaciones y los próximos pasos a seguir como Asociación vecinal. Ven, participa y asóciate. Tu barrio te necesita .

  NOTA DE PREMSA SEPT. 19

  Cuidem Cabanyal-Canyamelar: les veïnes que han promogut les al·legacions participatives al PECC es constitueixen en associació per a defensar la reformulació del pla urbanístic

  València, 30/09/2019- “Cuidem Cabanyal-Canyamelar som una nova associació veïnal del Cabanyal-Canyamelar. Estimem aquest barri amb tota la seua riquesa humana i cultural, i advoquem per un barri en el qual capiem totes i tots”. Així és presenta aquesta nova associació veïnal en un moment de reconsideració dels plans urbanístics municipals per al barri marítim.

  De fet, aquest grup de veïns i veïnes ja porta alguns mesos funcionant des d’abans de l'estiu. Amb l’ajuda de la cooperativa de mediació, recerca i advocacia El Rogle, elaboraren participativament 14 al·legacions des d’un angle social, inclusiu i ecològic (a més de l’urbanístic) al nou Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PECC). Aquest moviment veïnal va aconseguir facilitar que més de 1000 persones signaren aquestes al·legacions, amb l’objectiu que l'Ajuntament de València, Joan Ribó, Sandra Gómez, Rafael Rubio, i els seus arquitectes i urbanistes assessors, reformulen el PECC en profunditat i hi incloguen aquestes al·legacions. Segons Cabanyal-Canyamelar, “el nostre objectu és que el PECC deixe de ser un pla d'urbanisme turistificador, especulatiu i depredador de recursos”.

  Durant el seu procés obert de constitució i definició com a associació veïnal, ja han establert els seus valors fonamentals: la nova associació serà “independent, feminista, anti-racista, participativa i oberta a totes les persones que habiten el barri”. Cuidem advoca pel “dret a la ciutat” i per això “defensarà l'espai públic i l'accés a un habitatge digne per totes i tots davant els processos d'especulació-gentrificació-turistificació-el·litització que ja estan expulsant veïnat. No tol·lerarem que el barri esdevinga un parc temàtic turístic”.

  L’associació també assenyala que defensarà “els drets humans i socials elementals per als veïns més vulnerables, exigint a les administracions que facen efectius aquests drets, acaben amb l'exclusió social i marginació que encara afecta zones del barri, i organitzen mediacions reals als conflictes que això provoca”.

  La nova associació veïnal ha afirmat que treballarà en comú amb tot el ric teixit associatiu del Cabanyal-Canyamelar en aquesta direcció i provisionalment celebra les seues reunions els dijous a l'Ateneu Marítim (C/ Reina, 68), on farà una assemblea informativa de presentació a mitjans d’octubre.

  Les al·legacions elaborades participativament s'exposaren a una assemblea veïnal que tingué lloc el 2 d'abril de 2019 a l’Ateneu Marítim, a la que no pogueren assistir totes les persones que volien assistir a l'acte per superar-se l’aforament de 180 persones a la sala.

  Al·legacions al PECC

  En resum, les 14 al·legacions presentades al PECC plantegen les següents crítiques i propostes:

  - EL PECC no prioritza la rehabilitació i reconstrucció del Conjunt Històric Protegit sobre la nova construcció. Cuidem demana que es finance de forma no especulativa com ara cooperativisme en cessió d’ús, masoveria urbana, o finançament directe o impositiu (taxa turística).

  - No hi ha estudi d’impacte social per implementar les dotacions necessàries en relació a l’augment de població previst.

  - No respecta la idiosincràsia del barri: les altures a tot el PECC han de ser d’un màxim de 3 (planta baixa+2 altures) per respectar el paisatge i la idiosincràsia del Cabanyal-Canyamelar i respectar la LOTUP. S'han de mantindre els percentatges previstos d'habitatge protegit i lliure (60 i 40%, respectivament) i que s'engeguen plans de mobilització de l'habitatge buit al barri (fins a 2.750 vivendes segons les dades). Cal una reformulació de l’apartat de les normes urbanístiques del PECC dedicat als Béns Immobles de Protecció Tipològica per tal de blindar la seua protecció.

  - Infraestructura verda i canvi climàtic: Les zones verdes són insuficients i incoherents. Es compten rotondes com a zones verdes i elements d’escàs valor ambiental i inaccessibles. Això, amb l’augment de població previst causaria una forta reducció de zona verda per habitant, molt per baix dels valors mínims recomanats. Obvien els efectes del canvi climàtic com l'augment de la temperatura i les sequeres i incoherents amb la trama del barri, amb edificis en altura en mur que impedeixen l’entrada de brises. Incompleix marcs legislatius fonamentals i plans municipals i comunitaris mediambientals no presentant document justificatiu. Es sol·licita estudi de l'Empremta Ecològica del PECC, en especial una estimació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de les actuacions previstes.

  - No s’observen mesures per la promoció de la mobilitat sostenible, ni per garantir les necessitats d’aparcament dels residents. No es valoren els efectes que la mobilitat motoritzada i la infraestructura portuària tenen sobre la contaminació de l’aire.

  - No hi ha mesures eficaces contra la turistificació i la gentrificació, sinó que en projecta que les agreujaran. El PECC no té en compte la forta pressió turística i especuladora que sofreix el Cabanyal-Canyamelar. Es demanen uns màxims d’habitatge turístic unitaris a tot l’àmbit d’aplicació i que es minoren significativament per baix del 10%.

  - Incorrecta elecció del procediment d’avaluació ambiental i territorial simplificada: hauria d’haver sigut l’ordinari, que és més exigent amb els estudis ambientals necessaris.

  - Incompliment dels compromisos respecte a PARTICIPACIÓ CIUTADANA en la redacció. S’han incomplert els compromisos assolits i el procés s'anul·là a la fase de redacció. Vulneració de la LOTUP tant a l'estructura de governança, la no convocatòria dels grups de treball o jornades planificades i la incorporació de propostes rebutjades als tallers.

  - Respecte a les zones concretes d’actuació, es critica l'edificació d’excessiva altura que trenca l’harmonia paisatgística, arquitectònica i social, i el “límit” de 30% d’habitatge turístic a la zona marítima i es considera que les actuacions han de paralitzar-se mentre s’estudien altres possibilitats. A la zona El Clot, s’exigeix la conservació dels horts urbans de Cabanyal Horta en coherència amb els principis del PECC i els plans municipals. per ser una important zona verda, una connexió amb el patrimoni agrari, un espai de trobada de la ciutadania i un projecte on la societat civil dinamitza i defèn el barri. A la zona Les Arenes (PIN Entorn Piscines i Subzona ENP): La projecció d'un hotel de 15 plantes no està suficientment justificada. Junt a la permissivitat amb l’habitatge turístic, s’està projectant una zona excessivament terciaritzada i turistificada

  Al·legacions completes:

  https://cabanyal-canyamelar.com/wp-content/uploads/2019/04/Alegaciones-PEC-Documento-completo.pdf

  Assoc. Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar

  www.cuidemcabanyalcanyamelar.org - info@cuidemcabanyalcanyamelar.org - @CuidemCC (twitter)

  2

  El grupo de vecinos que hemos promovido estas alegaciones hemos decidido constituirnos como asociación bajo el nombre Cuidem Cabanyal-Canyamelar, que pensamos mejor representa nuestro objetivo común, y para poder pelear y defender mejor los argumentos alegados al PEC. Podéis ver más información en este artículo de opinión publicado en Valencia Plaza y pronto más detalles de nuestra actividad en esta web. Si queréis contactar con nosotros, podéis utilizar el formulario de contacto. Muchas gracias a todos los que nos habéis hecho llegar a este punto apoyándonos con vuestra atención, soporte, cariño, curiosidad, trabajo, charla, paciencia, reconocimiento, discrepacias, y otras mil maneras distintas.

  Actualización: en la página Asociación puedes conocer nuestra visión, misión y valores así como la forma en que funcionamos

  Ens sumen a la Mani d'aquest dissabte 11maig i recolçem el Manifest que pots llegir en http://www.valencianoestaenvenda.org

  Ens veiem el proper dissabte 11 maig a les 18:00 al Parterre per tots units, defendre el territori i reclamar un habitatge digne.

  Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.plugin cookies

  ACEPTAR
  Aviso de cookies