Saltar al contenido

Acció Cartells Cuidem

L’associació veïnal Cuidem el Cabanyal-Canyamelar va enganxar ahir a la nit cartells informatius a les portes tapiades de prop d‘un centenar d’habitatges de titularitat municipal parcial o total per denunciar el lamentable estat en què es troben i la vulneració del dret a l’habitatge que això suposa, i per reclamar que es recuperen immediatament i s’incorporen a la borsa d’habitatge públic en lloguer social o per a usos col•lectius.

València, Cabanyal-Canyamelar, 4 de novembre de 2021— Ahir a la nit, un grup de veïns i veïnes de l’associació Cuidem el Cabanyal-Canyamelar van recórrer els carrers del barri per penjar cartells a les portes tapiades de prop d’un centenar d’habitatges en què l’ajuntament de València o algun dels seus organismes és propietari únic o parcial (AUMSA, Plan Cabanyal). El cartells denunciaven el lamentable estat en què es troben aquests habitatges, que en alguns casos inclús amenacen amb l’esfondrament (com va passar recentment al carrer Llavador), i que en tots el casos, en estar tancats, tapiats i abandonats, suposen una vulneració del dret a un habitatge digne. Amb aquesta acció, Cuidem vol assenyalar la responsabilitat de l’actual equip municipal en aquesta situació.

Això és sobretot més greu, segons Cuidem, en un moment en què el nou pla urbanístic municipal per al barri, el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar, afirma que és necessari construir més 1000 nous habitatges. Cuidem ja ha qüestionat en diferents moments i per diferents vies (actes públics, al•legacions a la tramitació del PEC, queixes al Síndic de Greuges, etc.) la necessitat d’habitatge de nova construcció quan al barri hi ha més de 2000 habitatges buits (més d’un 20% del total) entre privats i de titularitat pública (uns 700), segons dades cadastrals, de l’INE i del Pla Cabanyal. Cuidem reclama la rehabilitació i recuperació immediata de tot aquest habitatge de titularitat municipal i la seua incorporació a una borsa d’habitatge municipal en lloguer social o en cessió d’ús, abans de planificar qualsevol nova construcció al barri.

Cuidem el Cabanyal-Canyamelar ha dinamitzat la presentació per part de centenars de veïns i veïnes del barri d’unes al•legacions al PEC elaborades participativament, raonades des del punt de vista social, ambiental, urbanístic i patrimonial, i presentades en diferents fases de la tramitació del pla urbanístic (que es troba actualment a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport), al•legacions que fins a aquest moment continuen sent ignorades pels planejadors urbanístics municipals, la qual cosa va portar Cuidem a presentar el passat mes de maig d’una queixa al Síndic de Greuges de la CV, queixa que va ser admesa per aquest organisme. Les al•legacions demanen prioritzar la regeneració, rehabilitació i reconstrucció abans que la nova construcció, reclamen el barri com a una unitat social i arquitectònica que arriba fins a la mar (rebutjant per tant dividir el barri per la seua façana marítima i abocar-la a la indústria hotelera i turística), demanen una limitació real al 5% i no un simple indicador de pisos turístics, la limitació màxima a tres altures a tot l’àmbit del PEC, i l’eliminació del planejament del projecte d’hotel de 15 altures més centre comercial, entre altres qüestions.

Durant els mesos de juliol i agost, Cuidem va organitzar també un cicle de cinema a la fresca de 7 pel•lícules i documentals sobre l’urbanisme i les lluites veïnals al solar de la Zona Santiago, i pròximament presentarà un manifest recolzat per diferents associacions del barri i noms del món universitari de l’urbanisme, l’arquitectura i l’antropologia social valenciana, proposant una eixida al conflicte provocat per la imposició del PEC en la seua redacció actual.

La tasca de Cuidem se centra en aconseguir que el veïnat del Cabanyal-Canyamelar puga decidir com serà el barri on vol viure en els pròxims anys i revertir l’urbanisme contingut al PEC, que considera obsolet, del segle passat, androcèntric, depredador de recursos naturals, cec a la situació d’Emergència climàtica, turistificador, fet d’esquenes a la participació ciutadana al gust de bancs, immobiliàries i constructores, i incompatible amb l’arquitectura tradicional del barri. Cuidem demana des de la seua constitució al maig de 2018 que es torne a obrir la participació del barri en la seua modificació, tenint en compte a més que és pràcticament impossible que torne l’anterior planejament, el PEPRI i la seua prolongació de la Av. Blasco Ibáñez, ja mort i soterrat social, jurídica i políticament, abandonat fins i tot pels seus anteriors valedors.

Veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamelar demanen empara al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana davant el silenci municipal a les seues al·legacions al PEC

Cuidem Cabanyal-Canyamelar presenta deu queixes al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana demanant la seua intervenció perquè incorpore al Pla Especial Cabanyal-Canyamelar (PEC) en tramitació les al·legacions presentades per centenars de veïns i veïnes del barri

L’Oficina del Síndic va declarar el 13 de juliol de 2020 que continuava «recibiendo quejas porque no se respeta el derecho que tienen las personas a participar, de forma real y efectiva, en el procedimiento de tramitación de los planes urbanísticos” y “recomienda a los ayuntamientos que promuevan la participación efectiva

València, 23 de febrer de 2021.- Aquest matí, l’associació veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar ha presentat telemàticament al web de l’oficina del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana un escrit contenint deu queixes relacionades amb el pla urbanístic municipal en tramitació per la barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, el PEC. Cuidem demana al Síndic la seua intervenció per protegir els drets dels centenars de veïns i veïnes que van formular unes extenses i elaborades al·legacions al PEC durant els dos períodes d‘exposició pública que ha experimentat el polèmic pla urbanístic durant la seua tramitació.

Les dues queixes que encapçalen l’escrit denuncien tant les greus deficiències de l’obligatori procés de participació veïnal previ a la redacció de la primera versió del pla, com la manca de resposta de l’Ajuntament de València a les al·legacions presentades per vora 1200 veïns i veïnes a l’abril de 2019 durant la primera exposició pública del PEC, i per més de 400 durant el segon període d’exposició al juny de 2020, més curt i que es va obrir durant la vigència encara del passat Estat d’Alarma. Cuidem denuncia que al juny de 2020 com a “resposta” a les primeres al·legacions els al·legants no van rebre cap resposta motivada, formal i particular com obliga la llei, sinó només una carta de l’Ajuntament simplement anunciant-los l’apertura del segon període d’exposició pública (en molts casos quan el termini estava a punt d’acabar), i que ara per ara no hi ha hagut cap resposta tampoc a les segones al·legacions.

La resta de les queixes repeteixen els arguments ja desenvolupats a les al·legacions col·lectives: el “greenwashing” que suposa l’errònia comptabilitat de les zones verdes al barri que hi inclou carrers de vianants i rotondes i la manca d’adaptació del pla a l’actual situació d’emergència climàtica, la manca de mesures reals per a frenar els processos de turistificació en curs al barri, el qüestionament de la necessitat d‘habitatge nou tenint en compte el gran nombre d’habitatges buits al barri (2750 entre privades i públiques, més d’un 20% del total segons algunes estimacions), la priorització de la regeneració, rehabilitació i reconstrucció abans que la nova construcció, la consideració del barri com a una unitat social i arquitectònica que arriba fins a la mar, rebutjant per tant dividir el barri per la seua façana marítima i abocar-la a la indústria hotelera i turística,  la limitació màxima a tres altures a tot l’àmbit del PEC, i l’eliminació del planejament del projecte d’hotel de 15 altures més centre comercial, entre altres qüestions.

Mitjançant aquesta petició d’intervenció del Sindic de Greuges i les al·legacions col·lectives i converses amb diferents regidories municipals. Cuidem Cabanyal-Canyamelar vol donar veu a una part significativa del veïnat del barri que vol reformular en profunditat el PEC per dotar-lo d’un caire social, urbanístic, mediambiental i feminista.

Cuidem insisteix en demanar que l’Ajuntament no venga al negoci turístic la façana marítima del barri i es faça càrrec del cost de pla urbanístic com a forma de saldar el “deute històric” que té amb el barri del Cabanyal per dècades de polítiques de destrucció i abandonament.

L’associació veïnal considera molt perilloses les presses per aprovar un planejament urbà que marcarà la vida del barri del Cabanyal-Canyamelar durant els pròxims trenta anys, i demana que es torni a obrir la participació del barri en la seua modificació, donat que és pràcticament impossible que torne l’anterior planejament, el PEPRI i la seua prolongació de la Av. Blasco Ibáñez, ja mort i soterrat social, jurídica i políticament, abandonat fins i tot pels seus anterior valedors.

Associació Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar www.cuidemcabanyalcanyamelar.org

Cientos de vecinos alegan contra los errores del Plan Cabanyal-Canyamelar, pese a los obstáculos y restricciones del Estado de Alarma

Cuidem el Cabanyal-Canyamelar ha recollit i presentat ahir i avui a diferents registres municipals els escrits d’al·legacions de més de 450 veïns i veïnes que han signat les 17 al·legacions de caràcter general a la segona exposició pública del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), elaborades per aquesta associació veïnal amb l’ajuda tècnica de la cooperativa El Rogle.

València, 3 de juliol de 2020.- Més de 450 escrits d’al·legacions a la segona exposició pública del PEC signats per veïns i veïnes del barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França s’han recollit i presentat a diferents registres municipals en poc més de 48 hores abans que es tancara el termini de presentació hui, 3 de juliol. D’altres han presentat les seues al·legacions via telemàtica. Una gran quantitat en molt poc temps que fa dubtar de les recents afirmacions de l’edil de Desenvolupament Urbà Sandra Gómez sobre el suposat alt nivell de “consens” de què gaudiria entre el veïnat aquest PEC modificat.
Cuidem ha mostrat la seua satisfacció per la resposta veïnal participativa malgrat els entrebancs ja denunciats repetidament per Cuidem: manca de resposta per part de l’Ajuntament de València (que continua fins al dia d’hui) als vora 1200 escrits d’al·legacions presentats en el primer període d’exposició pública en abril de 2019, aprovació de les modificacions i exposició pública de només 20 dies durant una situació d’Estat d’Alarma, commoció social per la pandèmia i restriccions de tipus sanitari, que tot plegat limiten la capacitat d’organització i reunió per informar al veïnat del barri de les implicacions del PEC que es presenta, restriccions i saturació dels registres municipals només accessibles amb cita prèvia, i fins i tot incompliments del que s’anuncià al mateix DOGV quant a l’exposició pública del planejament urbanístic, que establia que una còpia impresa dels documents que formen el PEC modificat estaria a disposició per a consulta a l’Edifici de Tabacalera. Cuidem ha pogut comprovar al llarg de tot el període que la sala no ha estat oberta al públic en cap moment, ni s’ha traslladat al barri del Cabanyal-Canyamelar una còpia per fer-la més accessible al veïnat del barri. Cuidem continua considerant inacceptable l’opacitat de l’Ajuntament en la tramitació del PEC, sobretot per la manca de resposta formal, raonada i particular (a la que està obligada l'administració pública) per part de l’Ajuntament de València als vora 1200 escrits d’al·legacions presentats per veïns i veïnes en el primer període d’exposició pública en abril de 2019. Una irregularitat que continua fins al dia d’hui: les persones al·legants només han rebut un avís del nou període d’exposició pública, en molts casos quan aquest període estava a punt d’acabar.

Aquests veïns i veïnes han fet seu l’escrit de 17 al·legacions de caràcter social, urbanístic, mediambiental i feminista que qüestionen aspectes centrals del planejament municipal, que ha elaborat Cuidem Cabanyal-Canyamelar amb l’assessoria de la cooperativa d’advocacia, mediació i recerca El Rogle. Aquestes 17 al·legacions qüestionen aspectes centrals del planejament municipals per al barri, reclamen reformular-lo de manera autènticament participativa, qüestionen la necessitat de vivenda nova tenint en compte el gran nombre de vivendes buides al barri (2750 entre privades i públiques, més d’un 20% del total segons algunes estimacions), demanen prioritzar la regeneració, rehabilitació i reconstrucció abans que la nova construcció, reclamen el barri com a una unitat social i arquitectònica que arriba fins a la mar, i rebutgen per tant dividir el barri per la seua façana marítima i abocar-la a la indústria hotelera i turística, demanen una limitació real al 5% i no un simple indicador de la vivenda turística, la limitació màxima a tres altures a tot l’àmbit del PEC, i l’eliminació del planejament del projecte d’hotel de 15 altures més centre comercial, entre altres qüestions.

Cuidem insisteix en demanar que l’Ajuntament no venga al negoci turístic la façana marítima del barri i es faça càrrec del cost de pla urbanístic com a forma de saldar el “deute històric” que té amb el barri del Cabanyal per anys de polítiques de destrucció i abandonament.

L’associació veïnal considera molt perilloses les presses per aprovar un planejament urbà que marcarà la vida del barri del Cabanyal-Canyamelar durant els pròxims trenta anys, i demana que es torni a obrir la participació del barri en la seua modificació, donat que és pràcticament impossible que torne l’anterior planejament, el PEPRI i la seua prolongació de la Av. Blasco Ibáñez, ja mort i soterrat social, jurídica i políticament, abandonat fins i tot pels seus anterior valedors.

Síntesi de les 17 al·legacions presentades

 1. Menyspreu al veïnat: han quedat sense resposta el document de 14 al·legacions presentades en abril de 2019.
 2. Imprevisió sanitària: no hi ha previsió de què dotacions sanitàries es necessitaran per a atendre un augment de població d’entre 6.500 i vora 9.000 persones.
 3. Oficina de gestió de proximitat del Pla: ni definida ni obligatòria.
 4. Zones verdes adulterades: el Pla inclou vora 126 mil m2 que no són zones verdes sinó elements viaris (rotondes grans, encreuaments), “carrers de coexistència” de vehicles de residents i persones o el Passeig Marítim, amb majoria de paviment dur no permeable.
 5. Turistificació: el percentatge màxim d’apartaments turístics per illa d’edifics hauria de ser un límit d’obligat complimenti no només un “indicador” de saturació. A més, s’hauria de baixar al 5%, tenint en compte que a Ciutat Vella, amb un 9%, ja és zona turísticament saturada
 6. Excés de nova construcció, per a qui?: el PEC planteja 1102 vivendes noves i no prioritza ni la rehabilitació ni la mobilització del gran parc públic buit ja existent, quan són dos prioritats de l’ordenament urbanístic segons la pròpia llei de la Generalitat i el propi Pla Estratègic d’Habitatge de València. Reclamem un estudi de l’habitatge buit existent. 
 7. Aprenentatges en temps de COVID-19: Calen més peatonalitzacions, veritables zones verdes, criteris arquitectònics que permeten la ventilació…
 8. No a l’Hotel: directament, vulnera amb les seues altures tant l’entorn com la Llei de Costes, a més de proposar-se com a “hito” de tot el barri un establiment de turisme massiu i lucre privat Equipaments públics insuficients i adulterats: la gran majoria són d’ús privatiu (aparcaments en altura i vivendes “dotacionals” que admeten negocis en els baixos i primeres plantes), o directament no es defineixen. 
 9. Mancança i inadequació d’equipaments públics.
 10. Participació: no s’han respectat les conclusions dels tallers participatius previs ni es va fer cap altra reunió oberta des de la presentació del Document inicial estratègic Comitè de seguiment del PEC: el volem obligatori, amb una freqüència de reunió major que bianual i on els veïns que habiten i consumeixen en el barri pesen més que la iniciativa privada i lucrativa dels hostalers Consell Social de la Ciutat:volem un informe d’aquest òrgan que representa les associacions de la ciutat, en compliment de les seues funcions
 11. Urbanisme de gènere: volem que es desenvolupen més les mesures que facen més segur l’espai públic per a les dones.
 12. Comitè de seguiment del PEC: el volem obligatori, amb una freqüència de reunió major que bianual i on els veïns que habiten i consumeixen en el barri pesen més que la iniciativa privada i lucrativa dels hostalers.
 13. Consell Social de la Ciutat: volem un informe d’aquest òrgan que representa les associacions de la ciutat, en compliment de les seues funcions.
 14. Excés d’altures: volem un màxim de 3 a tot el barri, i no només a la zona BIC i rebutgem que arriben a 6 en huit noves edificacions i a 4 en altres tres, a més de les 15 de l’hotel. 
 15. Més peatonalització: amb la creació de tres grans “superilles” (Supermanzanas), una per cadascú dels tres barris, de manera que el trànsit rode sobretot en els seus carrer exteriors.
 16. Mesures específiques per al Cap de França: punts concrets de la UE Remunta i la UE Doctor Lluch.
 17. Projecte Cabanyal-Horta: Donem suport a les al·legacions d’aquest col·lectiu en demanda del respecte a la integralitat en el seu emplaçament actual d’aquesta zona verda I de trobada amb 5 anys de treball ciutadà per a tot el barri.

Text complet de l’escrit de les segones al·legacions al PEC

No al Hotel-Hito de 15 alturas del PEC Cabanyal-Canyamelar

L’associació veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar anuncia que presentarà i difondrà entre el veïnat una sèrie d’al·legacions de caràcter general a la nova versió del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) que ja va valorar com a “molt insuficient”, i també encetarà una campanya informativa dirigida al veïnat del barri sobre els efectes negatius que produiria la implementació del planejament urbanístic en consideració.

Després d’estudiar la nova versió del PEC durant les últimes setmanes, Cuidem Cabanyal-Canyamelar està acabant de redactar amb l’ajuda de la cooperativa d’advocacia i mediació social El Rogle, una sèrie d’al·legacions de caràcter general al pla urbanístic, que es distribuiran entre el veïnat del barri buscant el seu suport, i es presentaran col·lectivament per registre abans de la finalització del període d’exposició el pròxim divendres 3 de juliol. L’associació també té prevista una assemblea oberta el pròxim 1 de juliol a les 19h al parc del carrer Dr. Lluch per tal de presentar el contingut de les al·legacions, i la col·locació de pancartes i cartells informatius pels carrers del barri.

L’estudi de la nova versió del pla urbanístic confirma les valoracions fetes per Cuidem abans de la seua aprovació al Ple de l’Ajuntament del passat 28 de maig. Les modificacions introduïdes per la pressió veïnal són superficials. En primer lloc en comptes de rehabilitar i recuperar la trama urbana, continua planejant un gran volum de noves edificacions, amb més de 1000 nous habitatges en un barri (i una ciutat) que té una població constant des de fa anys, i que té més de 2000 habitatges buits (més d’un 20% del total) entre privats i de titularitat pública (uns 700), segons dades cadastrals, de l’INE i del Pla Cabanyal.

Demostrant no haver après encara les lliçons de la crisi sanitària de la Covid-19 respecte a les economies dependents del turisme i el negoci hoteler, la nova versió del PEC reincideix també en abocar a la indústria turística la façana marítima del barri (i a la gentrificació la resta del barri), en especial l’actual solar d’Eugènia Vinyes, on s’insisteix a alçar un hotel de 15 altures. L’hotel es presenta al veïnat com a condició sine qua non per obtindre dotacions, sabent el rebuig que aquesta construcció genera, que amb el seu impacte paisatgístic (criticat pel CVC i el Ministeri de Transició Ecològica) difícilment podrà ser considerat algun dia un símbol que identifique el barri. Cuidem insisteix en demanar la supressió del PEC d’aquesta zona d’aprofitament hoteler i que l’Ajuntament es faça càrrec del cost de pla urbanístic com a forma de saldar el “deute històric” que té amb el barri del Cabanyal per anys de politiques de destrucció i abandonament.

El PEC continua reincidint en afavorir uns processos de turistificació que abans de la profunda crisi que s’anuncia ja estaven expulsant veïnat que no podia pagar la pujada dels lloguers o no obtenia renovació dels seus contractes. El 10% d’habitatge turístic fixat al PEC és merament un índex informatiu que pot ser revisat fins i tot a l’alça i que inclou només l’habitatge turístic professional i no l’ocasional, com el de plataformes tipus AirB&B. Cuidem considera això molt insuficient, tenint en compte que a Ciutat Vella amb poc més d’un 9% s’ha hagut d’imposar una moratòria per l’impacte sobre la vida veïnal del turisme, Recentment Amsterdam ha prohibit tot tipus d’habitatge turístic al seu centre només habitatge ocasional de 30 dies a la resta de la ciutat.
Quant a les altures de les noves construccions, el PEC redueix a penes una o dos altures, utilitzant el “baix coberta” i els àtics per a mantindre entre 4 i 6 altures en el millors dels casos, per a construir un barri diferent a la façana marítima que trenca amb la tipologia tradicional del Cabanyal.

Les anomenades “zones verdes” del PEC continuen mantenint el seu caire sobredimensionat i fins i tot enganyós, en contradicció amb el que estableix la LOTUP, però estan tenint un paper central en la campanya de greenwashing de la regidoria de Desenvolupament Urbà, amb plànols plens de carrers pintats de color verd i simulacions de gran exuberància arbòria. La implementació del PEC també significaria la destrucció del projecte d’horts comunitaris “Cabanyal-Horta” tal com s’ha conegut fins ara, irònicament per a deixar espai a dos fileres d’edificis nous, encara que es reserva un espai per a “horts urbans” en un espai adjacent.

Cuidem considera una greu manca de transparència que la regidoria no haja contestat fins al dia d’hui als més de 1000 al·legants a la primera versió del PEC, que esperen des del 15 d’abril de l’any passat una resposta raonada, com marca la llei, a les seus 14 al·legacions elaborades participativament per un moviment veïnal del qual va néixer Cuidem Cabanyal-Canyamelar. En la mateixa línia la regidoria va negar-se a considerar la sol·licitud de més de 10 associacions del barri el passat febrer per crear una taula de diàleg sobre l’urbanisme, i s’ha limitat a reunions bilaterals de convocatòria privada amb algunes associacions amb reivindicacions particulars.

Cuidem denuncia també que l’aprovació del PEC s’haja produït en plena vigència de l’Estat d’Alarma i amb el clima de shock que encara viu la societat pels efectes de la pandèmia, amb les restriccions al dret de reunió encara vigents, cosa que ha limitat les possibilitats de realitzar una tasca informativa cap al veïnat. L’associació veïnal considera molt perilloses aquestes presses per aprovar un planejament urbà que marcarà la vida del barri del Cabanyal-Canyamelar durant els pròxims trenta anys, i demana que es torni a obrir la participació del barri en la seua modificació, tenint en compte a més que és pràcticament impossible que torne l’anterior planejament, el PEPRI i la seua prolongació de la Av. Blasco Ibáñez, ja mort i soterrat social, jurídica i políticament, abandonat fins i tot pels seus anterior valedors.

La tasca de Cuidem se centra en aconseguir que el veïnat del Cabanyal-Canyamelar puga decidir com serà el barri on vol viure en els pròxims anys i revertir l’urbanisme contingut al PEC, que considera obsolet, del segle passat, androcèntric, depredador de recursos naturals, cec a la situació d’Emergència climàtica, turistificador, fet d’esquenes a la participació ciutadana al gust de bancs, immobiliàries i constructores, i incompatible amb l’arquitectura tradicional del barri.

L’associació veïnal creada a partir del moviment que va arreplegar el suport de més de 1000 persones a 14 al·legacions generals al pla urbanístic del Cabanyal-Canyamelar, afirma que la versió actual manté el seu caire turistificador i rebutja els plans del consistori d’aprovar-lo en plena vigència de l’Estat d’Alarma per la pandèmia de Covid-19, que limita drets fonamentals com el de reunió i per tant la capacitat de les associacions d’avaluar el pla i donar-hi una resposta.

Després de mesos d’absència de resposta a les al·legacions plantejades al pla urbanístic (que continua a dia de hui) i de peticions infructuoses de crear una taula de diàleg sobre els aspectes centrals del PEC,  l’associació veïnal va conèixer per informacions aparegudes a mitjans de comunicació que la regidoria d’Urbanisme i Desenvolupament Urbà té intenció d’aprovar al pròxim Ple municipal de dijous 28 de maig una versió modificada del pla. Cuidem Cabanyal-Canyamelar considera inacceptable les presses de l'Ajuntament per aprovar el PEC. És necessària una moratòria, fins al final de l'Estat d'Alarma, per a aquelles decisions que comprometen el futur de la ciutat o d'algun dels seus barris, ja siga el PEC, el canal d’accés a l’estació del Nord, les obres de la ZAL o l’ampliació del port. L’Estat d’Alarma limita drets fonamentals com el de reunió, la  qual cosa impedeix als col·lectius ciutadans avaluar amb calma i donar una resposta reflexionada a aquestes transcendentals decisions. 

Degut a la manca de transparència i comunicació per part de la regidoria, denunciada en altres ocasions, Cuidem Cabanyal-Canyamelar no ha tingut accés a la nova proposta del PEC, així que basant-se en les informacions difoses per l’edil Sandra Gómez des de la passada setmana, vol assenyalar que la reformulació del PEC repeteix els trets que motivaren aquestes 14 al·legacions de caràcter general, elaborades participativament i recolzades per més de 1000 veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamelar. Per això quan Sandra Gómez afirma que aquesta nova versió del PEC s’ha fet amb “la participació veïnal”, Cuidem Cabanyal-Canyamelar respon que amb seguretat no han sigut  els veïns i veïnes representades per aquesta associació i les propostes que defensa des de fa gairebé un any i mig.

Més enllà de les bucòliques infografies i imatges de realitat virtual produïdes per la regidoria d’urbanisme, en les que continua pintant de verd el que possiblement seran carrers de vianants, la nova proposta de PEC segueix incentivant el “monocultiu turístic” com a únic futur possible per al barri, demostrant que no s’han aprés algunes de les lliçons de la pandèmia de Covid-19 i el seu efecte devastador sobre les economies basades en el turisme, i reincidint en afavorir uns processos de turistificació que abans de la profunda crisi que s’anuncia ja estaven expulsant veïnat que no podia pagar la pujada dels lloguers o no obtenia renovació dels seus contractes.

Cuidem va dirigir fa uns mesos, junt amb altres associacions del barri, una llista de 17 peticions a la regidoria que incloïa una moratòria de pisos turístics i la inclusió en el 10% fixat de les places hoteleres ja construïdes o projectades, tenint en compte que al barri de Ciutat Vella es va declarar una moratòria d’aquests pisos per saturació i degradació de la vida veïnal amb un percentatge del 9’8%. Aquesta petició sembla que ha estat ignorada al PEC.

També sembla que la proposta de PEC ha ignorat la demanda de redimensionar dràsticament a  la  baixa  el  volum del PEC i  reduir  les  exagerades  expectatives  de  creixement  de població (10.000 habitants més) al barri. El “nou” PEC tampoc prioritza la rehabilitació i reconstrucció del Conjunt Històric Protegit sobre la nova construcció, aprofitant l’enorme parc d’habitatge públic al barri del Cabanyal. Al contrari, es continua insistint a vendre el solar al carrer Eugenia Vinyes davant la Marina per construir un rebutjat hotel de 15 altures, i amb aquesta operació pagar tot el pla urbanístic.

Desde Cuidem manifestem que no acceptem el “xantatge” que planteja la regidoría d’urbanisme de deixar turistificar i vendre als promotors aquesta part del barri a canvi de les dotacions i serveis que demanem i necessitem”. En comptes d’això Cuidem i altres associacions ja han demanat que l’Ajuntament salde el "deute històric" que té amb el barri per anys de degradació i destrucció. 

Aquest grup de veïns i veïnes ja porta més d’un any funcionant. Amb l’ajuda de la cooperativa de mediació, recerca i advocacia El Rogle, elaboraren participativament 14 al·legacions des d’un angle social, inclusiu i ecològic (a més de l’urbanístic) al nou Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC). Aquest moviment veïnal va aconseguir facilitar que més de 1000 persones signaren aquestes al·legacions, amb l’objectiu “que el PEC deixe de ser un pla d'urbanisme turistificador, especulatiu i depredador de recursos”.

Durant el seu procés obert de constitució i definició com a associació veïnal, ja han establert els seus valors fonamentals: la nova associació serà “independent, feminista, anti-racista, participativa i oberta a totes les persones que habiten el barri”. Cuidem advoca pel “dret a la ciutat” i per això “defensarà l'espai públic i l'accés a un habitatge digne per totes i tots”.  L’associació també assenyala que defensarà “els drets humans i socials elementals per als veïns més vulnerables, exigint a les administracions que facen efectius aquests drets, acaben amb l'exclusió social i marginació que encara afecta zones del barri, i organitzen mediacions reals als conflictes que això provoca”.

Tras un año desde la salida a exposición pública del Plan Especial del Cabanyal Canyamelar (PECC) y sin contestación a las alegaciones presentadas por parte de numerosos vecin@s, colectivos y asociaciones, volvemos a manifestar nuestras inquietudes con respecto a este proyecto. Para ello hemos redactado una propuesta orientada a dejar clara nuestra posición, facilitar el consenso y permitir que se avance en la recuperación del barrio, revirtiendo planes depredadores urbanísticos pasados, desterrando la prolongación de Blasco Ibáñez y protegiendo su patrimonio.

PROPUESTA

 • - Redimensionar a la baja el PECC. Reducir las exageradas expectativas de crecimiento de población (10.000 habitantes más) en el barrio.
 • - Rehabilitación de la llamada zona cero (casco histórico del barrio) con protección máxima de la zona, priorizando la rehabilitación a la nueva construcción aquí y en el resto del barrio.
 • - Aplicación de las normas urbanísticas previstas para el ensanche del centro histórico en el PECC a todo el ámbito del Plan, con establecimiento del límite de 3 alturas (planta baja + dos alturas) para las nuevas construcciones.
 • - Integrar la vivienda privada, la vpo y la destinada a vivienda social de una forma orgánica en el barrio; tratamiento homogéneo para l@s vecin@s para no crear guetos desterrando las prácticas urbanísticas que han provocado la degradación.
 • - Rehabilitación social con políticas específicas para paliar la situación que se vive en el barrio con inversiones en infraestructuras y con personal cualificado a pie de calle para abordarla. (Políticas activas de vivienda social, y políticas de integración y mediación ante las bolsas de pobreza y exclusión social existentes en el barrio).
 • - Exclusión de las edificaciones existentes del PAI piscinas y aplicación de la protección patrimonial que les corresponde.
 • - Desbloqueo de la situación en la franja costera y acelerar el proceso de venta de suelo a residentes.
 • - Contabilizar el dinero obtenido en esta operación como parte de la financiación del PECC eliminando la “necesidad económica” de hoteles y construcciones excesivas.
 • - Solución urbanística urgente para Bloques Portuarios, respetando su edificabilidad actual completa, respetando los acuerdos alcanzados con los propietarios y la ubicación en el entorno de la calle Astilleros.
 • - Dotar de alternativa habitacional al resto de las familias que viven de alquiler asequible o en situación irregular tanto en los bloques portuarios como en la conocida como zona 0.
 • - Moratoria de pisos turísticos y la inclusión en el 10% fijado las plazas hoteleras ya construidas o proyectadas.
 • - Priorización de la edificación residencial frente a la hotelera; rechazo al hotel previsto en Eugenia Viñes frente a la Marina.
 • - Delimitación de una Unidad de Ejecución única, que abarque toda la zona de espacios vacantes desde el Puerto hasta la Av. de Tarongers, excluyendo las edificaciones existentes a excepción del Bloque Portuarios.
 • - Exigir un estudio de impacto social y ambiental del PECC. Estudiar la implicación ambiental que supondría el derribo del Bloque Portuarios.
 • - Desarrollar un eje verde (Vía Verde) desde la Marina a Tarongers que vertebre la nueva edificación y constituya una dotación pública en sí misma.
 • - Repartir la edificabilidad en la Unidad de Ejecución, fijando como máximo un IEB=0,7 tal como se establecía en la versión de la evaluación ambiental del PECC en 2017.
 • - Reconocer e integrar en el planeamiento el espacio de Cabanyal Horta como dotación pública, proyecto singular sostenible y de acción comunitaria.

  Firmado:

  Asociación Villas de Las Arenas, Asociación Pavimar, Plataforma Bloques Portuarios, Asociación Cuidem Cabanyal – Canyamelar, Espai Veïnal, Cabanyal Horta, Equipo Vía Verde Cabanyal, Zero Incivics, Acció Ecologista Agró, Cabanyal Reviu, Asociación Brufol, Asamblea Feminista Algirós - Poblados Marítimos, Amics de la Malva, Apec (Art Pro Enteniment Cultural Circ Social València), Radio Malva y AVAU.

  Descarga la propuesta en PDF

 • València, 05/02/2020- L’associació veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar rep amb satisfacció la notícia apareguda a diferents mitjans d’un informe del Ministeri de Transició Ecològica que qüestiona la legalitat del projecte d’hotel de 15 plantes, que forma part central del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar que es troba en fase de tramitació.

  Cuidem Cabanyal-Canyamelar opina que aquesta postura confirma part de les al·legacions presentades al PEC, promogudes de forma participativa entre el veïnat del Cabanyal-Canyamelar abans de l’estiu de 2019 per col·lectius i persones que acabaren formant aquesta associació, i que foren signades per més de 1000 persones. En concret , una de les al·legacions denunciava que el PEC s’havia tramitat injustificadament per la via extraordinària per tal d’evitar una avaluació d’impacte ambiental en profunditat, i una altra demanava un estudi de l’impacte social que l’hotel de 15 plantes generaria en el barri i qüestionava que existira una necessitat real de places hoteleres a la ciutat.

  Aquestes al·legacions no han rebut resposta fins ara, i Cuidem denuncia opacitat per part municipal en la tramitació de les al·legacions i del mateix pla urbanístic. Els contactes al llarg d’aquest període s’han limitat a una reunió amb la regidoria de Desenvolupament Urbà (però no amb la regidora Sandra Gómez), sol·licitada llargament per Cuidem.

  L’associació veïnal espera que l’Ajuntament i la Regidoria sí acceptaran les “al·legacions” al PEC de la Direcció de Costes del Ministeri de Medi Ambient, en comptes del silenci que han dedicat al veïnat del barri que porta més d’un any expressant el seu rebuig a aspectes centrals del pla urbanístic.

  Segons Cuidem Cabanyal-Canyamelar, aquest dictamen pot resultar un obstacle insalvable per al PEC, perquè afecta a un aspecte clau com és el del finançament de les actuacions. En reunions amb Cuidem Cabanyal-Canyamelar els responsables municipals han expressat repetidament que l’hotel de la Marina era imprescindible a pesar del rebuig veïnal perquè generaria les plusvàlues que pagarien les actuacions públiques en la resta de l’àmbit del pla: “l’urbanisme paga l’urbanisme” han vingut repetint com un “mantra”, i d’aquesta forma el PEC no suposaria una càrrega a les arques municipals. Si Transició Ecològica impedeix o limita l’hotel, el PEC tal com està concebut no es podria portar a terme.

  Davant això, Cuidem demana un canvi d’enfocament: l’Ajuntament de València té un “deute històric” amb el barri del Cabanyal després d’anys de polítiques de degradació i destrucció, i ara és el moment de saldar aquest deute, reformulant en profunditat qualsevol planificació urbanística, posant en el seu centre valors ecosocials i per tant, dimensionant dràsticament a la baixa el seu volum, prioritzant rehabilitació sobre nova construcció, incorporant les conclusions de processos genuïnament participatius com el Va Cabanyal! o els previs a la redacció final del PEC, garantint l’accés a un habitatge digne a tothom, limitant els processos de turistització  ja evidents al barri, etc.

  L'associació Cuidem Cabanyal-Canyamelar precisament neix a partir del moviment veïnal que va sorgir com a resposta a l'aprovació del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar, percebut per diferents sectors del barri com una agressió per les seues dimensions exagerades, l’escassa sensibilitat mediambiental que contenia, el perill que agreujara els fenòmens de gentrificació i turistificació ja visibles al barri, i que s’haguera dissenyat ignorant altres processos participatius com el Va Cabanyal-EDUSI i els tallers previs del mateix PEC, entre d’altres qüestions.

  Assoc. Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar

  www.cuidemcabanyalcanyamelar.org - info@cuidemcabanyalcanyamelar.org – twitter.com/CuidemCC

  Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento y aceptación de las mencionadas cookies y la de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.plugin cookies

  ACEPTAR
  Aviso de cookies