Saltar al contenido

València, 05/02/2020- L’associació veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar rep amb satisfacció la notícia apareguda a diferents mitjans d’un informe del Ministeri de Transició Ecològica que qüestiona la legalitat del projecte d’hotel de 15 plantes, que forma part central del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar que es troba en fase de tramitació.

Cuidem Cabanyal-Canyamelar opina que aquesta postura confirma part de les al·legacions presentades al PEC, promogudes de forma participativa entre el veïnat del Cabanyal-Canyamelar abans de l’estiu de 2019 per col·lectius i persones que acabaren formant aquesta associació, i que foren signades per més de 1000 persones. En concret , una de les al·legacions denunciava que el PEC s’havia tramitat injustificadament per la via extraordinària per tal d’evitar una avaluació d’impacte ambiental en profunditat, i una altra demanava un estudi de l’impacte social que l’hotel de 15 plantes generaria en el barri i qüestionava que existira una necessitat real de places hoteleres a la ciutat.

Aquestes al·legacions no han rebut resposta fins ara, i Cuidem denuncia opacitat per part municipal en la tramitació de les al·legacions i del mateix pla urbanístic. Els contactes al llarg d’aquest període s’han limitat a una reunió amb la regidoria de Desenvolupament Urbà (però no amb la regidora Sandra Gómez), sol·licitada llargament per Cuidem.

L’associació veïnal espera que l’Ajuntament i la Regidoria sí acceptaran les “al·legacions” al PEC de la Direcció de Costes del Ministeri de Medi Ambient, en comptes del silenci que han dedicat al veïnat del barri que porta més d’un any expressant el seu rebuig a aspectes centrals del pla urbanístic.

Segons Cuidem Cabanyal-Canyamelar, aquest dictamen pot resultar un obstacle insalvable per al PEC, perquè afecta a un aspecte clau com és el del finançament de les actuacions. En reunions amb Cuidem Cabanyal-Canyamelar els responsables municipals han expressat repetidament que l’hotel de la Marina era imprescindible a pesar del rebuig veïnal perquè generaria les plusvàlues que pagarien les actuacions públiques en la resta de l’àmbit del pla: “l’urbanisme paga l’urbanisme” han vingut repetint com un “mantra”, i d’aquesta forma el PEC no suposaria una càrrega a les arques municipals. Si Transició Ecològica impedeix o limita l’hotel, el PEC tal com està concebut no es podria portar a terme.

Davant això, Cuidem demana un canvi d’enfocament: l’Ajuntament de València té un “deute històric” amb el barri del Cabanyal després d’anys de polítiques de degradació i destrucció, i ara és el moment de saldar aquest deute, reformulant en profunditat qualsevol planificació urbanística, posant en el seu centre valors ecosocials i per tant, dimensionant dràsticament a la baixa el seu volum, prioritzant rehabilitació sobre nova construcció, incorporant les conclusions de processos genuïnament participatius com el Va Cabanyal! o els previs a la redacció final del PEC, garantint l’accés a un habitatge digne a tothom, limitant els processos de turistització  ja evidents al barri, etc.

L'associació Cuidem Cabanyal-Canyamelar precisament neix a partir del moviment veïnal que va sorgir com a resposta a l'aprovació del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar, percebut per diferents sectors del barri com una agressió per les seues dimensions exagerades, l’escassa sensibilitat mediambiental que contenia, el perill que agreujara els fenòmens de gentrificació i turistificació ja visibles al barri, i que s’haguera dissenyat ignorant altres processos participatius com el Va Cabanyal-EDUSI i els tallers previs del mateix PEC, entre d’altres qüestions.

Assoc. Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar

www.cuidemcabanyalcanyamelar.org - info@cuidemcabanyalcanyamelar.org – twitter.com/CuidemCC

El Rogle, Mediació i Advocacia ha creado esta encuesta como una herramienta que utilizarán para crear un proyecto colectivo que promueva un alquiler más seguro y asequible. En sus propias palabras:

🛑ATENCIÓ!🛑 Vius de lloguer?

Estem treballant en un projecte col·lectiu que promoga un lloguer més segur i assequible. Per això hem preparat esta enquesta 📋  amb dos objectius principals: conéixer la situació i els problemes de les persones que viuen llogades a València i valorar en quina mesura els interessaria formar part d'aquest projecte.

Et sembla interessant i tens 10 minuts? Emplena l’enquesta! Només has de complir estos requisits:
1. Viure a la ciutat de València.
2. Viure de lloguer.
3. I que ningú de la teua unitat de convivència haja emplenat abans l’enquesta.

O bé: No viure actualment de lloguer però estar buscant-ne un.

Ajuda'ns a fer que el lloguer siga una vertadera opció vital emplenant l'enquesta ací 👉ENCUESTA ALQUILER EN VALENCIA

Expondremos el estado de las alegaciones y los próximos pasos a seguir como Asociación vecinal. Ven, participa y asóciate. Tu barrio te necesita .

NOTA DE PREMSA SEPT. 19

Cuidem Cabanyal-Canyamelar: les veïnes que han promogut les al·legacions participatives al PECC es constitueixen en associació per a defensar la reformulació del pla urbanístic

València, 30/09/2019- “Cuidem Cabanyal-Canyamelar som una nova associació veïnal del Cabanyal-Canyamelar. Estimem aquest barri amb tota la seua riquesa humana i cultural, i advoquem per un barri en el qual capiem totes i tots”. Així és presenta aquesta nova associació veïnal en un moment de reconsideració dels plans urbanístics municipals per al barri marítim.

De fet, aquest grup de veïns i veïnes ja porta alguns mesos funcionant des d’abans de l'estiu. Amb l’ajuda de la cooperativa de mediació, recerca i advocacia El Rogle, elaboraren participativament 14 al·legacions des d’un angle social, inclusiu i ecològic (a més de l’urbanístic) al nou Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PECC). Aquest moviment veïnal va aconseguir facilitar que més de 1000 persones signaren aquestes al·legacions, amb l’objectiu que l'Ajuntament de València, Joan Ribó, Sandra Gómez, Rafael Rubio, i els seus arquitectes i urbanistes assessors, reformulen el PECC en profunditat i hi incloguen aquestes al·legacions. Segons Cabanyal-Canyamelar, “el nostre objectu és que el PECC deixe de ser un pla d'urbanisme turistificador, especulatiu i depredador de recursos”.

Durant el seu procés obert de constitució i definició com a associació veïnal, ja han establert els seus valors fonamentals: la nova associació serà “independent, feminista, anti-racista, participativa i oberta a totes les persones que habiten el barri”. Cuidem advoca pel “dret a la ciutat” i per això “defensarà l'espai públic i l'accés a un habitatge digne per totes i tots davant els processos d'especulació-gentrificació-turistificació-el·litització que ja estan expulsant veïnat. No tol·lerarem que el barri esdevinga un parc temàtic turístic”.

L’associació també assenyala que defensarà “els drets humans i socials elementals per als veïns més vulnerables, exigint a les administracions que facen efectius aquests drets, acaben amb l'exclusió social i marginació que encara afecta zones del barri, i organitzen mediacions reals als conflictes que això provoca”.

La nova associació veïnal ha afirmat que treballarà en comú amb tot el ric teixit associatiu del Cabanyal-Canyamelar en aquesta direcció i provisionalment celebra les seues reunions els dijous a l'Ateneu Marítim (C/ Reina, 68), on farà una assemblea informativa de presentació a mitjans d’octubre.

Les al·legacions elaborades participativament s'exposaren a una assemblea veïnal que tingué lloc el 2 d'abril de 2019 a l’Ateneu Marítim, a la que no pogueren assistir totes les persones que volien assistir a l'acte per superar-se l’aforament de 180 persones a la sala.

Al·legacions al PECC

En resum, les 14 al·legacions presentades al PECC plantegen les següents crítiques i propostes:

- EL PECC no prioritza la rehabilitació i reconstrucció del Conjunt Històric Protegit sobre la nova construcció. Cuidem demana que es finance de forma no especulativa com ara cooperativisme en cessió d’ús, masoveria urbana, o finançament directe o impositiu (taxa turística).

- No hi ha estudi d’impacte social per implementar les dotacions necessàries en relació a l’augment de població previst.

- No respecta la idiosincràsia del barri: les altures a tot el PECC han de ser d’un màxim de 3 (planta baixa+2 altures) per respectar el paisatge i la idiosincràsia del Cabanyal-Canyamelar i respectar la LOTUP. S'han de mantindre els percentatges previstos d'habitatge protegit i lliure (60 i 40%, respectivament) i que s'engeguen plans de mobilització de l'habitatge buit al barri (fins a 2.750 vivendes segons les dades). Cal una reformulació de l’apartat de les normes urbanístiques del PECC dedicat als Béns Immobles de Protecció Tipològica per tal de blindar la seua protecció.

- Infraestructura verda i canvi climàtic: Les zones verdes són insuficients i incoherents. Es compten rotondes com a zones verdes i elements d’escàs valor ambiental i inaccessibles. Això, amb l’augment de població previst causaria una forta reducció de zona verda per habitant, molt per baix dels valors mínims recomanats. Obvien els efectes del canvi climàtic com l'augment de la temperatura i les sequeres i incoherents amb la trama del barri, amb edificis en altura en mur que impedeixen l’entrada de brises. Incompleix marcs legislatius fonamentals i plans municipals i comunitaris mediambientals no presentant document justificatiu. Es sol·licita estudi de l'Empremta Ecològica del PECC, en especial una estimació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de les actuacions previstes.

- No s’observen mesures per la promoció de la mobilitat sostenible, ni per garantir les necessitats d’aparcament dels residents. No es valoren els efectes que la mobilitat motoritzada i la infraestructura portuària tenen sobre la contaminació de l’aire.

- No hi ha mesures eficaces contra la turistificació i la gentrificació, sinó que en projecta que les agreujaran. El PECC no té en compte la forta pressió turística i especuladora que sofreix el Cabanyal-Canyamelar. Es demanen uns màxims d’habitatge turístic unitaris a tot l’àmbit d’aplicació i que es minoren significativament per baix del 10%.

- Incorrecta elecció del procediment d’avaluació ambiental i territorial simplificada: hauria d’haver sigut l’ordinari, que és més exigent amb els estudis ambientals necessaris.

- Incompliment dels compromisos respecte a PARTICIPACIÓ CIUTADANA en la redacció. S’han incomplert els compromisos assolits i el procés s'anul·là a la fase de redacció. Vulneració de la LOTUP tant a l'estructura de governança, la no convocatòria dels grups de treball o jornades planificades i la incorporació de propostes rebutjades als tallers.

- Respecte a les zones concretes d’actuació, es critica l'edificació d’excessiva altura que trenca l’harmonia paisatgística, arquitectònica i social, i el “límit” de 30% d’habitatge turístic a la zona marítima i es considera que les actuacions han de paralitzar-se mentre s’estudien altres possibilitats. A la zona El Clot, s’exigeix la conservació dels horts urbans de Cabanyal Horta en coherència amb els principis del PECC i els plans municipals. per ser una important zona verda, una connexió amb el patrimoni agrari, un espai de trobada de la ciutadania i un projecte on la societat civil dinamitza i defèn el barri. A la zona Les Arenes (PIN Entorn Piscines i Subzona ENP): La projecció d'un hotel de 15 plantes no està suficientment justificada. Junt a la permissivitat amb l’habitatge turístic, s’està projectant una zona excessivament terciaritzada i turistificada

Al·legacions completes:

https://cabanyal-canyamelar.com/wp-content/uploads/2019/04/Alegaciones-PEC-Documento-completo.pdf

Assoc. Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar

www.cuidemcabanyalcanyamelar.org - info@cuidemcabanyalcanyamelar.org - @CuidemCC (twitter)

2

El grupo de vecinos que hemos promovido estas alegaciones hemos decidido constituirnos como asociación bajo el nombre Cuidem Cabanyal-Canyamelar, que pensamos mejor representa nuestro objetivo común, y para poder pelear y defender mejor los argumentos alegados al PEC. Podéis ver más información en este artículo de opinión publicado en Valencia Plaza y pronto más detalles de nuestra actividad en esta web. Si queréis contactar con nosotros, podéis utilizar el formulario de contacto. Muchas gracias a todos los que nos habéis hecho llegar a este punto apoyándonos con vuestra atención, soporte, cariño, curiosidad, trabajo, charla, paciencia, reconocimiento, discrepacias, y otras mil maneras distintas.

Actualización: en la página Asociación puedes conocer nuestra visión, misión y valores así como la forma en que funcionamos

Ens sumen a la Mani d'aquest dissabte 11maig i recolçem el Manifest que pots llegir en http://www.valencianoestaenvenda.org

Ens veiem el proper dissabte 11 maig a les 18:00 al Parterre per tots units, defendre el territori i reclamar un habitatge digne.

Aquest matí al registre central de l'Ajuntament hem lliurat les al·legacions recollides en els últims tres dies per a millorar en profunditat al Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar. La radiotelevisió pública Àpunt ha emés la notícia al migdia. Fins les 23h59 es pot continuar al.legant per internet seguint les instruccions que detallem clicant ací.

Pesades però pensades: un miler en una setmana

https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/video-residents-del-barri-cabanyal-de-valencia-presenten-allegacions-al-projecte-dun-hotel-de-15-plantes-a-la-marina

Des del dia 5 d'abril, són un miler les recollides i entregades per a la seua consideració per l'Ajuntament en el final del període d'exposició pública.

Semana Santa, campaña electoral y balance de una etapa que concluye el próximo lunes con las últimas alegaciones al PEC

Por H. P. G.

Jueves. Me aborda en el tranvía una vecina de Lluís Despuig. Me reconoce del acto de presentación de nuestras catorce alegaciones el 2 de abril en el Ateneo Marítimo, que rebasó su aforo de 180 personas. Me confía sus tres alegaciones, que lleva encima y que ella misma ha impreso: no podrá entregarlas en registro. Era una de las personas a las que había sondeado al entrar al Ateneo, preguntando si sabían por qué estábamos allí y cómo habían sabido encontrarnos..."Quedó bien claro que érais un movimiento transversal y así lo ha dicho la prensa que asistió. Gracias, gracias de verdad por vuestro trabajo...".

Pero ya es viernes, viernes de Dolores en nuestro barrio, y el último día hábil antes de la fecha límite de entrega de las alegaciones al Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar. Primer día de campaña electoral para las elecciones generales y fin del proceso de alegaciones. Ya este proceso que hemos vivido entre el entusiasmo creciente y la náusea del cansancio, quedará un tanto ahogado por eslóganes peliculeros, ansiosas proyecciones de cálculos postelectorales y la vuelta a los movimientos tácticos en bambalinas - que en realidad, como el dinosaurio del cuento, todavía están aquí cuando despertamos para hacer balance.

Despertamos. Y sí, hay dinosaurio. Pero también una forma más mancomunada de hacer que coagulen cosas en un ajustado período de tiempo. Me acuerdo de la vecina de Lluís Despuig, una mañana, ayer: como ella, así, casi sin querer, nos hemos encontrado... Varios centenares de personas han confiado sus varios centenares de alegaciones a la poco más de media docena de vecinas que, en una semana, las ha podido recoger haciendo hueco entre sus propios trasiegos personales y entregado en registro en una semana. Una semana, varios centenares.

Pero es que esta movilización vecinal no se gesta en una semana.

Fueron miles las alegaciones que logró entregar Salvem El Cabanyal para "derribar" el PEPRI del anterior ayuntamiento en bastante más tiempo. Aquí hemos intentado recoger esa misma línea de buen conflicto, del creativo que mantiene despiertas las ciudades, y continuarlo por parte de vecinos independientes y de colectivos diversos confluyendo por el 15 de abril (por cierto, entre ellos también los hay de Salvem a título particular, como los hay simpatizantes de partidos a derecha e izquierda). Una ebullición que un gobierno como el del tripartito, con tres partidos obligados a convivir y que no proceden de la tradición de la disciplina vertical más conservadora, sólo puede reconocer.

De esa confluencia, una buen parte se ha debido a tener un lugar de encuentro público y gratuito gracias a Cabanyal Horta desde hace 5 años ya. Porque los espacios también hacen a las personas. Y esas personas venían cada una con sus bagajes, más o menos antiguos, a llenar ese espacio también. Muchos con variadas experiencias participativas anteriores de años, como es el caso de los veinte de la radio comunitaria de los Poblados Marítimos, Radio Malva.

Aquí hemos intentado recoger esa misma línea de buen conflicto, del creativo que mantiene despiertas las ciudades, y continuarlo por parte de vecinos independientes y de colectivos diversos confluyendo por el 15 de abril

Me llegan críticas de "improvisación" o bien algo como que "la gente tiene una empanada mental importante" porque una agencia de noticias ha confundido las alegaciones promovidas por grupos distintos. Pero entiendo esas críticas. Entiendo que desconcierte que no haya más nombre que este "Diari d'un PEC" , un diario de alegaciones que se construye cada día como la gente que las promueve (viví en primera persona cómo desconcertaban a la prensa las personas en las plazas los primeros momentos del 15M: ¿quiénes eran?  ¿A quién pondré con nombre y apellidos de héroe de mi relato?). Entiendo que el hecho de no ser una asociación formal sino un núcleo amplio de vecinos agregados complique el proceso de presentación de alegaciones necesariamente individuales (mil gracias a todos los funcionarios de registro). Entiendo que sobre todo pueda desconcertar a personas habituadas a moverse en formas de organización social o política (partidos o asociaciones) con una mayor rigidez disciplinaria o a instituciones como la prensa cada vez menos dada a desplazar a sus periodistas a pisar el terreno del que van a hablar.

Pero esa "improvisación" y esa "empanada" se han organizado, han promovido y celebrado una jornada participativa y abierta para la redacción colectiva de alegaciones el 9 de marzo, han buscado y pagado ayuda jurídica, han celebrado desde el Día del Árbol y la posterior aprobación provisional del PEC el 31 de enero, cuatro reuniones con sus respectivas órdenes del día y actas, han compartido para todos los interesados los documentos de trabajo surgidos de la jornada del 9M, han dado a conocer sus conclusiones en una jornada multitudinaria el 2 de abril que recogieron in situ la prensa valenciana y española y la radio y la televisión públicas, han coorganizado y participado en la campaña València No Està en Venda a través de la Ruta del PEC el 6 de abril, y finalmente "Improvisación" y "Empanada" han recogido y entregado varios centenares de alegaciones cuyo recuento haremos con más detalle a partir del 16 de abril.

Como en toda movilización, habrá deserciones  y habrá decepciones. Sobre todo entre quienes quieren erradicar cualquier error y pulir estrategias. De momento, valoremos, y agradezcamos lo conseguido en tan rápido empuje final. Dándole la vuelta al eslogan electoral socialista "titánico", "ya hemos hecho que pase".
Con firma digital, y hasta el 15 de abril, se alega a través de la página de trámites electrónicos del Ayuntamiento de Valencia. Podéis acceder aquí: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.RQ.40

Y nuestras vecinas os lo muestran paso a paso en estos dos vídeos:

Ja estan les al.legacions veïnals al Festinar, preparades per a ser signades des d'este dimarts 9 d'abril. Continuem també amb les paradetes de carrer a Martí Grajales, 11 (davant del Mercat) i a Cabanyal Horta. Consulteu els horaris actualitzats a "Próximos eventos". Si en necessiteu més, hi ha més al·legacions als locals col.laboradors, com la Xarranta, el bar Gala, el Work in Progress, la Batisfera o l'Àncora.

Este 6 d'abril hem format part de la ruta organitzada per Espai Veïnal del Cabanyal per a visibilitzar punts negres del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar al que estem al.legant i que expulsen el veïnat. Moltes gràcies per l'assistència!

Vicent Brull: expulsions de llogaters a causa de la compra d'edificis per fons d'inversió

Veïnes signant al Canyamelar
Veïns de totes les nacionalitats i generacions
Villas de las Arenas: entre Mediterrani i la Marina
Davant de l'hotel de les Arenes i Eugènia Viñes
Eugenia Viñes, junt al tramvia i bodega La Pascuala
Eugenia Viñes, junt al tramvia i la Bodega La Pascuala
Cabanyal Horta: Amparo explica com li recorda a la seua joventut

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento y aceptación de las mencionadas cookies y la de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies